Edelényi Kastélysziget
Kezdőlap Kastély Felújítás Szolgáltatások Aktuális Galéria

Kastélytörténet

Sindler József: Az edelényi uradalom térképe a kastély É-i homlokzatával 1770. Magyar Orsz. Levéltár

Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély (ejtsd: Lüillié-Koburg) az ország hetedik legnagyobb kastélya, a magyarországi kora barokk építészet kiemelkedő emléke. Építtetője Jean-François L'Huillier (ejtsd: Zsan Franszoá Lüillié) báró 1728-ig építtette a Bódva-folyó által körülölelt kis szigetre, de nem tudta örömét lelni a környék legnívósabb, francia és itáliai hatásokat mutató kastélyában, mert az építkezés befejezését megelőzően meghalt. A díszítő munkákat már özvegye, Marie-Madeleine de Sainte-Croix (ejtsd: Marij Madlen dö Szenkroá) készíttette el. A déli homlokzaton elhelyezett emléktábla tanúsága szerint1730-at írtak, amikor a homlokzati díszítőelemeket és a belső stukkókat is befejezték.

Az együttest egykor francia jellegű barokk kert vette körül. Erről és az épület 18. századi megjelenéséről alaprajzok és homlokzatrajzok maradtak fenn. Galántai gróf Esterházy István 1763–1764 között Franz Anton Dvorzaczky közreműködésével felmérettette a birtokot.

Esterházy az emeleten reprezentatív helyiségeket alakíttatott ki. A kastély e szobáiban rokokó falfestmények maradtak fenn. Hat terem falképeinek vezető mestere az iglói Lieb Ferenc volt.

A 19. század első felében a Szászi-Coburg-Gothai hercegi család birtokába került az edelényi uradalom, mikor Ferdinánd György herceg megvásárolta a kincstártól a birtokot. A Coburg család életében nem számított jelentősnek a kastély, az uradalmat 1864-ben hitbizománnyá alakították át, az épület egy részét pedig más célú hasznosításra engedték  át, 1861-ben például járásbíróságot költöztettek ide.

A kastélyt 1910-től kezdődően Ray Rezső tervei szerint átépítették. A beavatkozások erőteljesen megváltoztatták az épület eredeti megjelenését, a középrizalit felett az eredeti, attikafal mögött húzódó, alacsony hajlásszögű tetőt magas manzárdtető váltotta fel. Az attikafalat vázákkal díszítették, s az előudvart manzárdtetős sarokpavilonokkal ellátott, íves oldalszárnyak megépítésével zárták körül.

Az épület 1928-ban az Igazságügyi Minisztérium tulajdonába került. Ekkor újabb átalakításokat végeztek rajta, a nyugati szárnyban például börtönt alakítottak ki. A kastélyt az I. világháború alatt és az azt követő években a bíróság mellett a Bódvavölgyi Bányatársaság bérelte. Ekkor több műemlékrongáló beavatkozást végeztek el rajta. A kastélykápolnát elbontották, és lakásokká építették át. 1945 után több intézmény is működött az épület falai között: járásbíróság, ügyészség, napközi, öregek otthona, ügyvédi munkaközösség, egyes részei pedig lakásként szolgáltak.

A parkban sportpályát létesítettek. 

Az 1990-es években hosszú ideig üresen álló és romló műemlékegyüttest 2001-ben vette át a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága és elvégezte a legégetőbb állagvédelmi munkákat. 2004 és 2006 között egyes részek helyreállítására – például a középrizalit tetőszerkezetének rekonstrukciójára – is sor került. Az intézmény 2006-ban kezdte meg a 2,2 milliárd forintos nagyságrendű európai uniós projekt kimunkálását, amelynek támogatási szerződését 2009. március 25-én írták alá.

A rekonstrukció a főépület külső-belső felújítását, a termeiben található művészeti értékek restaurálását, valamint a hosszú távú fenntarthatóság és az értékek megőrzése érdekében az épület megfelelő turisztikai-kulturális hasznosítását foglalja magában. E munka eredményeként 2012-ben megnyílik az Edelényi Kastélysziget Kulturális és Turisztikai Központ a csaknem háromszáz évvel ezelőtt épített edelényi kastélyban.

Látogatói információk

Az Edelényi Kastélysziget a felújítási munkák miatt jelenleg nem látogatható, várhatóan 2012 második felében nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Kérjük, addig is látogasson el rendszeresen honlapunkra, ahol a kastéllyal kapcsolatban aktuális, friss információkat és érdekességeket talál.

Franz Anton Dvorzaczky térképe 1764-ből. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár A befejezés évét jelző emléktábla Dessewffy Ferenc rajza a déli homlokzatról, 1770. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár A kastély sarokbástyája Barokk oszlopfő